Räntor: Inregistrering av certifikat (79/07)

Print
| Source: Listing and Trading Operations
OMX Nordic Exchange Stockholm har beslutat att inregistrera följande certifikat fr.o.m 1 december 2007:

Se bifogad bilaga för mer information.