Time Vision bpart AB ökar sitt innehav till 833 881 aktier

Print
| Source: House of Friends AB
Time Vision bpart AB ökar sitt innehav till 833 881 aktier, motsvarande 10 % av 
röster och kapitalet    
                           

Magnus Lindahl och Johan Brenner , har genom bolaget Time Vision bpart AB    
förvärvat ytterligare 79 000 aktier i Done Management and Systems AB (publ.).  
Magnus Lindahl och Johan Brenner äger nu genom Time Vision bpart AB 833 881   
aktier och 10 % av aktier och röster i Done Management and Systems AB.     

För ytterligare information kontakta:                      
Done                                      
Henrik Kihlberg, VD och grundare Done                      
Telefon: +46 8 792 94 44                            
henrik.kihlberg@done.se                             

Certified Advisor                                
Bankaktiebolaget Avanza - Corporate Finance                   
Jonas Björkman,                                 
Telefon: +46 8 5622 5070 eller +46 708 618 035                 
jonas.bjorkman@avanza.se                            

Done i korthet                                 
Done grundades som ett avknoppningsbolag från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 
1999. Bolaget erbjuder kvalitetssäkrad medieproduktion där slutprodukten    
exempelvis är annonser, kataloger och årsredovisningar. Done producerar på ett 
effektivt sätt ett kvalitetssäkrat digitalt original för publicering i olika  
medieval där exempel på kunder är marknadsavdelningar, reklambyråer, tidnings- 
och bokförlag samt tryckerier.