HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS LANSEERAA 28 UUTTA WARRANTTISARJAA 28.11.2007

Print
| Source: Svenska Handelsbanken AB
multilang-release
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS        	PÖRSSI-ILMOITUS 26.11.2007	 

Pohjoismaiden johtava warranttien liikkeeseenlaskija Handelsbanken Capital   
Markets laskee Helsingin Pörssissä liikkeelle 28 warranttisarjaa 28.11.2007.  
Warrantit ovat warrantteja sekä turbowarrantteja. Liikkeeseenlasku perustuu   
Helsingin Pörssissä rekisteröityyn Svenska Handelsbanken AB:n MTN, warrantti-
ja sertifikaattiohjelmaan. 

Warranttien kohde-etuutena on DAX®-index, Metso Oyj, M-Real Oyj, Nokia Oyj,   
Sampo Oyj, Neste Oil Oyj, Stora Enso Oyj, Nordea Oyj, Sampo Oyj, TeliaSonera  
Oyj, TietoEnator Oyj, UPM-kymmene Oyj. Warrantit ovat eurooppalaisia osto- ja  
myyntiwarrantteja ja turbowarrantteja.                     

Seuraavat warrantit lasketaan liikkeelle 28.11.2007:              

--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperi | Kohde-etuus | Laji  | Lunastu | Knock-o | Kerroi | Lunastus-p |
| n nimi   |       |    | s-   | ut taso | n   | äivä    |
|      |       |    | hinta  |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NDAXEW78T | DAX     | Myynti | 7800  | 7750  | 0,005 | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NDAXEW79T | DAX     | Myynti | 7900  | 7850  | 0,005 | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ADA1EW74T | DAX     | Osto  | 7400  | 7450  | 0,005 | 2008-01-18 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ADAXEW73T | DAX     | Osto  | 7300  | 7350  | 0,005 | 2008-01-18 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BMEOEW28T | Metso Oyj  | Osto  | 28   | 30   | 0,1  | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NMEOEW45T | Metso Oyj  | Myynti | 45   | 43   | 0,1  | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BMRLEW25T | M-Real Oyj  | Osto  | 2,5   | 2,7   | 0,5  | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NMRLEW42T | M-Real Oyj  | Myynti | 4,2   | 4    | 0,5  | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NNOEW285T | Nokia Oyj  | Myynti | 28,5  | 28   | 0,2  | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8DNOKEW23T | Nokia Oyj  | Osto  | 23   | 23,5  | 0,2  | 2008-04-18 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8PNOKEW30T | Nokia Oyj  | Myynti | 30   | 29,5  | 0,2  | 2008-04-18 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NSAMEW23T | Sampo Oyj  | Myynti | 23   | 22   | 0,2  | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BSAMEW17T | Sampo Oyj  | Osto  | 17   | 18   | 0,2  | 2008-02-15 |
|      |       | turbo |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CNE1EW260 | Neste Oil  | Osto  | 26   |      | 0,2  | 2008-03-20 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NSAMEW190 | Sampo Oyj  | Myynti | 19   |      | 0,2  | 2008-02-15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CSA1EW210 | Sampo Oyj  | Osto  | 21   |      | 0,2  | 2008-03-20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BSTEEW110 | Stora Enso  | Osto  | 11   |      | 0,2  | 2008-02-15 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ESTEEW120 | Stora Enso  | Osto  | 12   |      | 0,2  | 2008-05-16 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CTIEEW160 | TietoEnator | Osto  | 16   |      | 0,2  | 2008-03-20 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NTIEEW135 | TietoEnator | Myynti | 13,5  |      | 0,2  | 2008-02-15 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8EUPMEW150 | UPM-Kymmene | Osto  | 15   |      | 0,2  | 2008-05-16 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NUPMEW135 | UPM-Kymmene | Myynti | 13,5  |      | 0,2  | 2008-02-15 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NNDAEW105 | Nordea Bank | Myynti | 10,5  |      | 0,5  | 2008-02-15 |
|      | AB      |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NNESEW230 | Neste Oil  | Myynti | 23   |      | 0,2  | 2008-02-15 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8QSTEEW100 | Stora Enso  | Myynti | 10   |      | 0,2  | 2008-05-16 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ETLSEW650 | TeliaSonera | Osto  | 6,5   |      | 0,5  | 2008-05-16 |
|      | AB      |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CUPMEW140 | UPM-Kymmene | Osto  | 14   |      | 0,2  | 2008-03-20 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8QUPMEW130 | UPM-Kymmene | Myynti | 13   |      | 0,2  | 2008-05-16 |
|      | Oyj     |    |     |     |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikkeeseen laskettavien warranttien ehdot ovat seuraavat:           

Warranttikohtaisia ehtoja 28 marraskuuta 2007                  

Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 24.4.2007 päivättyjen yleisten
ehtojen kanssa, tämän warrantin liikkeeseenlaskun täydelliset ehdot Svenska   
Handelsbanken AB:n warranttiohjelman puitteissa. Yleiset ehdot pätevät, ellei  
muuta määrätä warranttikohtaisissa ehdoissa.                  

	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennenaikaisen    | Tapahtuma johonkin aikaan Suunniteltuna Kauppapäivänä |
| takai-sinmaksun   | joka ei ole Häiritty Kauppapäivä, Noteerauspäivästä  |
| laukeaminen     | Toteutuspäivään, jossa jatkuvan kaupankäynnin     |
| Ostoturbowarrantille | kohteena olevan Kohde-etuuden             |
|           | osake/talletustodistus/indeksi viimeisin virallinen  |
|           | kaupankäyntikurssi/taso on Laskenta-asiamiehen arvion |
|           | mukaan yhtä pieni tai matalampi, kuin Knock-out taso. |
|           |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennenaikaisen    | Tapahtuma johonkin aikaan Suunniteltuna        |
| takaisinmaksun    | Kauppapäivänä,                    |
| laukeaminen     | joka ei ole Häiritty Kauppapäivä, Noteerauspäivästä  |
| Myyntiturbowarrantil |                            |
| le          | Toteutuspäivään, jossa jatkuvan kaupankäynnin     |
|           | kohteena                       |
|           | olevan Kohde-etuuden osake/talletustodistus/indeksi  |
|           |                            |
|           | viimeisin virallinen kaupankäyntikurssi/taso on    |
|           |                            |
|           | Laskenta-asiamiehen arvion mukaan yhtä suuri tai   |
|           |                            |
|           | korkeampi, kuin Knock-out taso.            |
|           |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lunastustapa:    | Handelsbanken toteuttaa automaattisen         |
|           | käteisnettoarvon                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metodi        | Virallinen päätöskurssi                |
| Viitekurssin     | Aikaisempi Toteutuspäivästä ja Ennenaikaisesta    |
| päättämiselle:    | Takaisinmaksupäivästä                 |
|           |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntiturbo-warranti | Mikäli Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeamista ei  |
| n          | ole                          |
| Toteutuskurssi    | tapahtunut:                      |
|           | Toteutuspäivän viitekurssi Toteutukselle tai Mikäli  |
|           | Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeaminen on      |
|           | tapahtunut: Korkein virallisista           |
|           | kaupankäyntikursseista/tasoista, joka noteerataan   |
|           | jatkuvan kaupankäynnin aikana Kohde-etuudelle     |
|           | osake/talletustodistus/indeksi Viitelähteellä     |
|           | Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeamisen jälkeisten  |
|           | seuraavan kolmen (3) Kaupankäyntitunnin aikana.    |
|           | Mikäli Viitelähteen viralliseen sulkemiseen      |
|           | Ennenaikaisena Takaisinmaksupäivänä on vähemmän kuin |
|           | kolme (3) tuntia aikaa ja/tai sattuu Markkinahäiriö, |
|           | jatkuu Toteutuskurssin laskemiseen käytettävä aika  |
|           | (seuraavana Suunniteltuna Kaupankäyntipäivänä, joka  |
|           | ei ole Häiritty Kauppapäivä, jos niin tarvitaan, sekä |
|           | ennen Toteutumispäivää tai Ennenaikaista Eräpäivää,  |
|           | kuten myös Toteutumispäivän tai Ennenaikaisen     |
|           | Eräpäivän jälkeen), jotta kolmen (3) tunnin aikajakso |
|           | saavutetaan. Mikäli sen jälkeen, kun Ennenaikainen  |
|           | Takaisinmaksu on                   |
|           | Lauennut, ei tule yhtään Suunniteltua Kauppapäivää,  |
|           | joka ei olisi Häiritty Kauppapäivä ja/tai mikäli   |
|           | Markkinahäiriö jatkuu kauemmin, kuin viisi      |
|           | kalenteripäivää Ennenaikaisen Takaisinmaksun     |
|           | Laukeamisesta, vahvistaa Laskenta-asiamies      |
|           | Toteutuskurssin arvion mukaisesti miten Kohde-etuuden |
|           | arvo olisi kehittynyt. Tilityssummaa voidaan kaikissa |
|           | tapauksissa sovittaa vastaavassa määrin.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostoturbo- warrantin | Mikäli Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeamista ei  |
| Toteutuskurssi    | ole tapahtunut:                    |
|           | Toteutuspäivän viitekurssi Toteutukselle tai:    |
|           | Mikäli Ennenaikaisen Takaisinmaksun Laukeaminen on  |
|           |                            |
|           | tapahtunut:                      |
|           |                            |
|           | Matalin virallisista kaupankäyntikursseista/tasoista, |
|           | joka noteerataan jatkuvan kaupankäynnin aikana    |
|           | Kohde-etuudelle osake/talletustodistus/indeksi    |
|           |                            |
|           | Viitelähteellä Ennenaikaisen Takaisinmaksun      |
|           | Laukeamisen jälkeisten seuraavan kolmen (3)      |
|           | Kaupankäyntitunnin aikana. Mikäli Viitelähteen    |
|           | viralliseen sulkemiseen Ennenaikaisena        |
|           | Takaisinmaksupäivänä on vähemmän kuin kolme (3)    |
|           | tuntia aikaa ja/tai sattuu Markkinahäiriö, jatkuu   |
|           | Toteutuskurssin laskemiseen käytettävä aika      |
|           | (seuraavana Suunniteltuna Kaupankäyntipäivänä, joka  |
|           | ei ole Häiritty Kauppapäivä, jos niin tarvitaan, sekä |
|           | ennen toteutumispäivää tai Ennenaikaista Eräpäivää,  |
|           | kuten myös Toteutumispäivän tai Ennenaikaisen     |
|           |                            |
|           | Eräpäivän jälkeen), jotta kolmen (3) tunnin aikajakso |
|           | saavutetaan.                     |
|           | Mikäli sen jälkeen, kun Ennenaikainen Takaisinmaksu  |
|           | on Lauennut, ei tule yhtään Suunniteltua       |
|           | Kauppapäivää, joka ei olisi Häiritty Kauppapäivä   |
|           | ja/tai mikäli Markkinahäiriö jatkuu kauemmin, kuin  |
|           | viisi kalenteripäivää Ennenaikaisen Takaisinmaksun  |
|           | Laukeamisesta, vahvistaa Laskenta-asiamies      |
|           |                            |
|           | Toteutuskurssin arvion mukaisesti miten Kohde-etuuden |
|           | arvo olisi kehittynyt. Tilityssummaa voidaan kaikissa |
|           | tapauksissa sovittaa vastaavassa määrin.       |
|           |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilityssumma     | Mikäli Toteutuskurssi > Lunastuskurssi        |
| osto-turbowattantill | (Toteutuskurssi - Lunastuskurssi) x Kerroin      |
| e:          |                            |
|           | Muutoin nolla                     |
|           |                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilityssumma  | Mikäli Toteutuskurssi < Lunastuskurssi::          |
| myynti-    | (Lunastuskurssi - Toteutuskurssi) x Kerroin         |
| turbowarrantil | Muutoin nolla                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoarvontili | Kymmenen (10) Pankkipäivää Toteutuspäivän jälkeen.     |
| tyspäivä    |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlas | t. 50.000.000 arvopaperia sarjaa kohden. Handelsbanken   |
| ke       | pidättää itsellään oikeuden lisätä tai rajoittaa tätä    |
| tujen     | halunsa mukaan. Merkintää ei toteuteta, vaan määrä:     |
| Arvopapereiden | arvopapereiden osto ja myynti tapahtuu sillä        |
| määrä:     | merkintäpaikalla jossa arvopaperit noteerataan.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlas | Noteerauspäivä                       |
| ku-päivä:   |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Järjestäjä:  | Handelsbanken Capital Markets, HCS             |
|        | Blasieholmstorg 11                     |
|        | 106 70 Tukholma                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuasiamies: | Svenska Handelsbanken AB (julk), Sivukonttoritoiminta    |
|        | Suomessa,                          |
|        | Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki.            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Provisiot:   | Kaupankäynnissä Handelsbankenin kautta peritään provisioita |
|        | Handelsbankenin kulloinkin voimassa olevan hinnaston    |
|        | mukaan.                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noteeraus:   | Hakemus arvopapereiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi |
|        | tullaan jättämään Helsingin Arvopaperipörssiin.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noteerauspäivä | Käy ilmi Tuotekohtaisista Ehdoista             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noreerausvaluu | EUR                             |
| tta      |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinatakaus | Turbowarrantti voidaan noteerata pörssissä juoksuaikanaan. |
| :       | Handelsbanken toimii tällöin turbowarrantin         |
|        | markkinatakaajana. Tämä tarkoittaa, että Handelsbankenin  |
|        | tarkoituksena on, normaalien markkinaolosuhteiden      |
|        | vallitessa, tarjota osto- ja                |
|        | myyntikursseja sille määrälle kauppaeriä, josta       |
|        | Handelsbanken kulloinkin päättää. Turbowarrantille, jonka  |
|        | ostokurssi on Handelsbankenin käsityksen mukaan       |
|        | alle 0,01 euroa, voi Handelsbanken jättää ostokurssin    |
|        | kokonaan noteeraamatta. Huomionarvoista on, että osto- ja  |
|        | myyntikurssin välistä eroa (”spread”)            |
|        | Turbowarrantille voidaan muuttaa juoksuaikana. Samoin    |
|        | kiinnitämme huomiota siihen, että tiettyinä aikoina     |
|        | Handelsbankenin voi olla vaikeaa tai mahdotonta       |
|        | noteerata osto- ja myyntikursseja Turbowarrantille, josta  |
|        | seuraa, että Turbowarrantin ostaminen tai myyminen voi   |
|        | vaikeutua tai olla mahdotonta. Tällainen tilanne voi    |
|        | esimerkiksi sattua markkinoiden liikkuessa voimakkaasti,  |
|        | likviditeetin muuttuessa, Handelsbankenin suojatessa    |
|        | positioitaan, markkinan                   |
|        | häiriintyessä, kommunikaatiokatkoksissa tai muissa     |
|        | teknisissä häiriöissä, jotka voivat aiheuttaa vaikeuksia  |
|        | kaupankäyntiin järkeviin hintoihin sekä           |
|        | kyseisen tai kyseisten markkinapaikkojen sulkeutuessa tai  |
|        | asetettaessa kaupankäynnille määräaikaisia rajoituksia.   |
|        | Liikkeeseenlaskijan tarkoituksena on asettaa hinnat     |
|        | vähintään tuhannelle warrantille siten, että osto- ja    |
|        | myyntikurssin erotus (spread) on enintään 0,10 EUR     |
|        | warranteille, joiden hinta on vähemmän kuin kaksi euroa ja |
|        | viisi prosenttia warranteille, joiden hinta         |
|        | on kaksi euroa tai enemmän. Liikkeesenlaskija ei ilmoita  |
|        | ostonoteerausta warranteille, joiden markkina-arvo on    |
|        | pienempi kuin 0,01 EUR. Liikkeeseenlaskija pidättää     |
|        | itselleen oikeuden käyttää hinnoittelussa itse       |
|        | määrittelemiään muuttujia                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pienin     | 1 arvopaperi sarjaa kohden.                 |
| kauppaerä   | Toteutuspäivä.                       |
| Viimeinen   |                               |
| kaupankäyntipä |                               |
| ivä      |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Disclaimer   | This financial instrument is neither sponsored nor     |
|        | promoted, distributed or in any other manner supported by  |
|        | Deutsche Börse AG (the "Licensor"). The           |
|        | Licensor does not give any explicit or implicit warranty or |
|        | representation, neither regarding the results deriving  |
|        | from the use of the Index and/or the Index Trademark nor  |
|        | regarding the Index value at a certain point in time or on |
|        | a certain date nor in any other respect. The Index is    |
|        | calculated and published by the Licensor. evertheless, as  |
|        | far as admissible under statutory law the Licensor will not |
|        | be liable                          |
|        | vis-à-vis third parties for potential errors in the Index. |
|        | Moreover, there is no obligation for the Licensor vis-à-vis |
|        | third parties, including investors, to point out potential |
|        | errors in the Index. Neither the publication of the Index  |
|        | by the                           |
|        | Licensor nor the granting of a license regarding the Index |
|        | as well as the Index Trademark for the utilization in    |
|        | connection with the financial instrument or other      |
|        | securities or financial products, which derived from the  |
|        | Index, represents a                     |
|        | recommendation by the Licensor for a capital investment or |
|        | contains in any manner a warranty or opinion by the     |
|        | Licensor with respect to the attractiveness on an      |
|        | in-vestment in this product. In its capacity as sole owner |
|        | of all rights to the Index                 |
|        | and the Index Trademark the Licensor has solely licensed to |
|        | the issuer of the financial instrument the utilization of  |
|        | the Index and the Index Trademark              |
|        | as well as any reference to the Index and the Index     |
|        | Trademark in connection with the financial instrument.   |
--------------------------------------------------------------------------------HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS                          


Juha Kolehmainen		Antti Heinonen                        


Lisätietoja                                   
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS,                         
puh. +358 10 444 6210