HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS	  BÖRSANMÄLAN 26.11.2007            

Nordens ledande utfärdare av warranter, Handelsbanken Capital Markets, emitterar
28 nya warranter och turbowarranter på Helsingfors Börs den 28.11.2007.     
Emissionen baserar sig på det MTN, warrant- och certifikatprogram som      
registrerats på Helsingfors Börs av Svenska Handelsbanken AB.          
                                        

Den underliggande tillgångar är; DAX®-index, Metso Oyj, M-Real Oyj, Nokia Oyj, 
Sampo Oyj, Neste Oil Oyj, Stora Enso Oyj, Nordea Oyj, Sampo Oyj, TeliaSonera  
Oyj, TietoEnator Oyj, UPM-kymmene Oyj. Warranterna är normala warranter och   
turbowarranter.                                 

Följande warranter och turbowarranter emitteras den 28.11.2007:         


--------------------------------------------------------------------------------
| Värdepappe | Underlig | Typ  | Lösenpr | Barriärn | Multiplika | Sista   |
| rs namn  | gande  |    | is   | ivå   | tor    | handelseda |
|      | aktie  |    |     |     |      | g     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NDAXEW78T | DAX   | Turbo |  7800 |   7750 |   0,005 | 2008-02-15 |
|      |     | sälj |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NDAXEW79T | DAX   | Turbo |  7900 |   7850 |   0,005 | 2008-02-15 |
|      |     | sälj |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ADA1EW74T | DAX   | Turbo |  7400 |   7450 |   0,005 | 2008-01-18 |
|      |     | köp  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ADAXEW73T | DAX   | Turbo |  7300 |   7350 |   0,005 | 2008-01-18 |
|      |     | köp  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BMEOEW28T | Metso  | Turbo |   28 |    30 |    0,1 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   | köp  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NMEOEW45T | Metso  | Turbo |   45 |    43 |    0,1 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   | sälj |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BMRLEW25T | M-Real  | Turbo |   2,5 |   2,7 |    0,5 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   | köp  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NMRLEW42T | M-Real  | Turbo |   4,2 |    4 |    0,5 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   | sälj |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NNOEW285T | Nokia  | Turbo |  28,5 |    28 |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   | sälj |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8DNOKEW23T | Nokia  | Turbo |   23 |   23,5 |    0,2 | 2008-04-18 |
|      | Oyj   | köp  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8PNOKEW30T | Nokia  | Turbo |   30 |   29,5 |    0,2 | 2008-04-18 |
|      | Oyj   | sälj |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NSAMEW23T | Sampo  | Turbo |   23 |    22 |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   | sälj |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BSAMEW17T | Sampo  | Turbo |   17 |    18 |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   | köp  |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CNE1EW260 | Neste  | Osto |   26 |      |    0,2 | 2008-03-20 |
|      | Oil Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NSAMEW190 | Sampo  | Sälj |   19 |      |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | Oyj   |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CSA1EW210 | Sampo  | Osto |   21 |      |    0,2 | 2008-03-20 |
|      | Oyj   |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8BSTEEW110 | Stora  | Osto |   11 |      |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | Enso Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ESTEEW120 | Stora  | Osto |   12 |      |    0,2 | 2008-05-16 |
|      | Enso Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CTIEEW160 | TietoEna | Osto |   16 |      |    0,2 | 2008-03-20 |
|      | tor Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NTIEEW135 | TietoEna | Sälj |  13,5 |      |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | tor Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8EUPMEW150 | UPM-Kymm | Osto |   15 |      |    0,2 | 2008-05-16 |
|      | ene Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NUPMEW135 | UPM-Kymm | Sälj |  13,5 |      |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | ene Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NNDAEW105 | Nordea  | Sälj |  10,5 |      |    0,5 | 2008-02-15 |
|      | Bank AB |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8NNESEW230 | Neste  | Sälj |   23 |      |    0,2 | 2008-02-15 |
|      | Oil Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8QSTEEW100 | Stora  | Sälj |   10 |      |    0,2 | 2008-05-16 |
|      | Enso Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8ETLSEW650 | TeliaSon | Osto |   6,5 |      |    0,5 | 2008-05-16 |
|      | era AB  |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8CUPMEW140 | UPM-Kymm | Osto |   14 |      |    0,2 | 2008-03-20 |
|      | ene Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8QUPMEW130 | UPM-Kymm | Sälj |   13 |      |    0,2 | 2008-05-16 |
|      | ene Oyj |    |     |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Warranterna som emitteras har följande villkor:                 

Warrantspecifika villkor 26 november 07:                    
                                        

Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för 
Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 24 april 07, fullständiga villkor för 
den här emissionen av warranter inom warrantserien för warrantprogrammet. De  
allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de warrantspecifika  
villkoren.                                   

	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| Förtidsförfall | Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag |
| ohändelse för | som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag |
| Turbo köp:   | till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella  |
|        | betalkurser/nivåer under                  |
|        | kontinuerlig handel för Underliggande aktie/depåbevis/index |
|        | noterade på Referenskälla är lika med eller lägre än    |
|        | Barriärnivå enligt                     |
|        | Beräkningsagentens bedömning.                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Förtidsförfall | Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag |
| ohändelse för | som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag |
| Turbo sälj:  | till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella  |
|        | betalkurser/nivåer under kontinuerlig handel för      |
|        | Underliggande aktie/depåbevis/index noterade på       |
|        | Referenskälla är lika med eller högre än Barriärnivå enligt |
|        | Beräkningsagentens bedömning.                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lösenförfarand | Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.  |
| e:       |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Metod för   | Officiell Stängning.                    |
| Referenskursbe |                               |
| stämning:   |                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slutdag:    | Den tidigaste av slutdag och Förtidsförfallodag.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slutkurs för  | Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat:       |
| Turbo köp:   | Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs eller     |
|        | Om Förtidsförfallohändelse inträffat:            |
|        | lägsta senaste officiella betalkurser/nivåer under     |
|        | kontinuerlig handel för Underliggande            |
|        | aktie/depåbevis/index noterade på Referenskälla som     |
|        | kan fastställas under den period om tre (3)         |
|        | Handelstimmar som följer närmast efter att en        |
|        | Förtidsförfallohändelse inträffat.             |
|        | För det fall det återstår mindre än tre (3)         |
|        | Handelstimmar till Referenskällans officiella        |
|        | stängning på Förtidsförfallodagen och/eller         |
|        | Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning    |
|        | av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag    |
|        | som inte är en Störd Handelsdag, om så erfodras, såväl   |
|        | före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter     |
|        | Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en      |
|        | period om tre (3) Handelstimmar efter            |
|        | Förtidsförfallohändelsen ska uppnås.            |
|        | Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse       |
|        | inträffat, inte förekommer någon Planerad Handelsdag    |
|        | som inte är en Störd Handelsdag och/eller om        |
|        | Mark-nadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar    |
|        | efter Förtidsförfallohändelsen, ska Beräkningsagenten    |
|        | fastställa Slutkurs efter en bedömning av hur värdet    |
|        | på Underliggande skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen   |
|        | kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slutkurs för  | Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat:       |
| Turbo sälj:  | Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs eller     |
|        | Om Förtidsförfallohändelse inträffat:            |
|        | högsta senaste officiella betalkurser/nivåer under     |
|        | kontinuerlig handel för Underliggande            |
|        | aktie/depåbevis/index noterade på Referenskälla som     |
|        | kan fastställas under den period om tre (3)         |
|        | Handelstimmar som följer närmast efter att en        |
|        | Förtidsförfallohändelse inträffat.             |
|        | För det fall det återstår mindre än tre (3)         |
|        | Handelstimmar till Referenskällans officiella        |
|        | stängning på Förtidsförfallodagen och/eller         |
|        | Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning    |
|        | av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag    |
|        | som inte är en Störd Handelsdag, om så erfodras, såväl   |
|        | före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter     |
|        | Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en      |
|        | period om tre (3) Handelstimmar efter            |
|        | Förtidsförfallohändelsen ska uppnås.            |
|        | Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse       |
|        | inträffat, inte förekommer någon Planerad Handelsdag    |
|        | som inte är en Störd Handelsdag och/eller om        |
|        | Mark-nadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar    |
|        | efter Förtidsförfallohändelsen, ska Beräkningsagenten    |
|        | fastställa Slutkurs efter en bedömning av hur värdet    |
|        | på Underliggande skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen   |
|        | kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån.       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Slutlikvidbelo | Om Slutkurs > Lösenkurs:                  |
| pp för Turbo  | (Slutkurs - Lösenkurs) × Multiplikator           |
| köp:      | annat fall noll.                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slutlikvidbelo | Om Slutkurs < Lösenkurs:                  |
| pp för Turbo  | (Lösenkurs - Slutkurs) × Multiplikator           |
| sälj:      | annat fall noll.                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Slutlikviddag: | Tio (10) Bankdagar efter Slutdagen.            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal      | 50.000.000 Turbos per serie. Handelsbanken förbehåller   |
| emitterade   | sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive    |
| Turbos:     | serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan   |
|         | köp och försäljning av Turbo sker över den        |
|         | marknadsplats som Turbo är noterad på.          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arrangör:    | Handelsbanken Capital Markets, HCS             |
|         | Blasieholmstorg 11                     |
|         | 106 70 Tukholma                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Courtage:    | Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt    |
|         | Handelsbankens vid var tid gällande prislista.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emissionsdag:  | Noteringsdagen.                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Notering:    | Ansökan om notering av Turbo kommer att inlämnas till   |
|         | Stockholmsbörsen.                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noteringsdag:  | Framgår av produktspecifika villkor.            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noteringsvaluta | EUR                            |
| :        |                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market making: | Turbo kan vara noterad på börs under löptiden.       |
|         | Handelsbanken agerar då market maker för Turbo. Detta   |
|         | innebär att Handelsbanken avser att, under normala     |
|         | marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser   |
|         | för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid |
|         | beslutar. För Turbo vars köpkurs enligt Handelsbankens   |
|         | bedömning är lägre än 0,01 EUR, eller motsvarande värde i |
|         | Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att   |
|         | ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden    |
|         | mellan köpkurs och säljkurs (”spread”) i Turbo kan     |
|         | förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det   |
|         | under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för |
|         | Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Turbo |
|         | vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att  |
|         | köpa eller sälja Turbo. Ovanstående kan till exempel    |
|         | inträffa vid kraftiga marknadsrörelser,          |
|         | likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av    |
|         | positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott   |
|         | eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter |
|         | att handla till rimliga kurser, eller på grund av att   |
|         | berörd eller berörda marknadsplatser            |
|         | stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en  |
|         | viss tid.                         |
|         | Handelsbanken avser att under angivna normala förhållanden |
|         | ställa priser för minst 1 000 warranter med en maximal   |
|         | spread mellan köp- och säljkurs på 0,10 EUR för warranter |
|         | med ett pris som är mindre än 2 EUR och 5 procent för   |
|         | warranter med ett högre pris än 2 EUR. För warranter vars |
|         | pris är mindre än 0,01 EUR ställs inga köpkurser.     |
|         | Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera ställda  |
|         | priser på de parametrar som banken bestämmer.       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Minsta     | 1 Turbo per serie.                     |
|         |                              |
| handelspost:  |                              |
|         |                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Disclaimer   | This financial instrument is neither sponsored nor     |
|         | promoted, distributed or in any other manner supported by |
|         | Deutsche Börse AG (the "Licensor"). The Licensor does not |
|         | give any explicit or implicit warranty or representation, |
|         | neither regarding the results deriving           |
|         | from the use of the Index and/or the Index Trademark nor  |
|         | regarding the Index value at a certain point in time or on |
|         | a certain date nor in any other respect. The Index is   |
|         | calculated and published by the Licensor.         |
|         | Nevertheless, as far as admissible under statutory law the |
|         | Licensor will not be liable vis-à-vis third parties for  |
|         | potential errors in the Index. Moreover, there is no    |
|         | obligation for the Licensor vis-à-vis third parties,    |
|         | including investors, to point out potential errors in the |
|         | Index. Neither the publication of the Index by the     |
|         | Licensor nor the granting of a license regarding the Index |
|         | as well as the Index Trademark for the           |
|         | utilization in connection with the financial instrument or |
|         | other securities or financial products, which derived from |
|         | the Index, represents a recommendation by the Licensor for |
|         | a capital investment or contains in any manner a warranty |
|         | or opinion by the Licensor with              |
|         | respect to the attractiveness on an in-vestment in this  |
|         | product. In its capacity as sole owner of all rights to  |
|         | the Index and the Index Trademark the Licensor has solely |
|         | licensed to the issuer of the financial instrument the   |
|         | utilization of the Index and the Index           |
|         | Trademark as well as any reference to the Index and the  |
|         | Index Trademark in connection with the financial      |
|         | instrument.                        |
--------------------------------------------------------------------------------HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS                          


Juha Kolehmainen		Antti Heinonen                        


Lisätietoja                                   
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS,                         
puh. +358 10 444 6210