Indberetning af primære insideres transaktioner med Auriga-aktier

Print
| Source: Auriga Industries A/S
multilang-release
I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal Auriga indberette oplysninger
om primære insideres transaktioner med Auriga-aktier og tilknyttede
værdipapirer. 

Navn	       Ole Steen Andersen
Årsag	       Bestyrelsesformand
Udsteder	Auriga Industries A/S
Fondskode	DK0010233816
Marked	       OMX
Transaktion	Købte aktier
Handelsdato	27. november 2007
Antal, stk.	6.000 stk.
Kursværdi i DKK	522.000 kr.

Primære insidere er defineret som direktionen og bestyrelsen i Auriga
Industries A/S samt deres nærtstående/juridiske personer, dvs. ægtefælle eller
samlever, hjemmeboende børn samt selskaber, hvori den primære insider har
kontrollerende kapitalandel. 

Auriga udsendte den 8. november 2007 sin delårsrapport for 3. kvartal 2007. I
henhold til selskabets interne regler er handelsvinduet for insideres handel
med Auriga-aktier åbent i 4 uger, dvs. til og med den 6. december 2007. AURIGA INDUSTRIES A/S
	Eventuelle spørgsmål til opgørelsen kan rettes til Underdirektør Jens Ole
Jensen på 
telefon 7010 7030.