Räntor: Korrigering av indexvärden i OMRX-index (01/08)

Print
| Source: Listing and Trading Operations
Med anledning av felaktig ingående data i indexberäkningen per den 27 december 2007 till och med den 4 januari 2008 har indexvärden för OMRXGOVT,OMRXTBILL samt OMRXTOT räknats om för ovan nämnda period.  

För korrekta indexvärden, se bifogad Excel-bilaga.