AS "PrivatBank" plāno publiskot 2007.gada nerevidēto finansu pārskatu ne vēlāk
kā 2008.gada 9.nedēļā.