Allokton tillträder 18 fastigheter i Sundsvall

Allokton har den 17 januari tillträtt 18 fastigheter i centrala Sundsvall i
enlighet med tidigare upprättat köpeavtal. Tillträdet har skett via ett
bolagsförvärv med ett underliggande fastighetsvärde på 232,4 Mkr. Lokalytan är
12 200 m2 och bostadsytan är 11 100 m2. Säljare är Tvättbjörnen Förvaltning AB.