Københavns Fondsbørs                              


Den 18. januar 2008 					                            


Storaktionærmeddelelse                             


Lån & Spar Bank A/S skal hermed, i medfør af § 29 i Værdipapirhandelsloven,   
oplyse, at Lønmodtagernes Dyrtidsfond den 1. januar 2008 har overdraget samtlige
af deres aktier i Lån & Spar Bank A/S til Den Professionelle Forening LD. Den  
overdragede aktiepost udgør 6,62 % af Lån & Spar Bank A/S´ aktiekapital.    


Med venlig hilsen                                

Lån & Spar Bank A/S                               


John Christiansen 	Claus Sejling                        
Adm. Direktør	Bankdirektør                           

	                                        

Lån & Spar Bank A/S, Direktionen, Højbro Plads 9-11, Postboks 2117, 1014    
København K,                                  
Telefon 3378 2000, Telefax 3378 2007, CVR-nr. 13538530, www.lsb.dk       
          Side 1 af 1