Preliminariais duomenimis, 2007 metais SEB Vilniaus bankas uždirbo
496,1 mln. litų, o SEB Vilniaus banko grupė - 509,7 mln. litų
neaudituoto grynojo pelno. Šis pelnas yra apskaičiuotas laikantis
Lietuvos banko ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 2006 metais
bankas uždirbo 285,5 mln. litų, o banko grupė - 288,2 mln. litų
audituoto grynojo pelno. Į banko grupės 2007 metų pelną yra
įtrauktas 86,6 mln. litų pelnas, gautas už 2007 metais banko
grupei priklausiusio nekilnojamojo turto ir UAB „SEB VB
nekilnojamasis turtas“ akcijų pardavimą.

Pranešimas nekonfidencialus.

Teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį 
emitento įgaliota Finansų tarnybos direktorė 
Aušra Matusevičienė, tel. (8 5) 268 2564