Carl Lamm överträffar tillväxtmål

Carl Lamms försäljning under 2007 beräknas preliminärt att uppgå till cirka 1
050 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om ca 20 procent. Bolaget räknar med att
nå det indikerade rörelseresultatmålet (EBIT) överstigande 50 MSEK, vilket
motsvarar en resultatförbättring med minst 23 procent jämfört med 2006.

”Under 2007 har Carl Lamm haft direkta och betydande indirekta kostnader för
byte av affärssystem. Kostnaderna har belastat resultatet. Samtidigt har andra
engångsposter gett positiva resultateffekter. Totalt sett har de indirekta
posterna varit en stor negativ belastning på resultatet. Med tanke på de
störningar som vi har upplevt under större delen av året så är vi nöjda med
såväl försäljning som resultat, och hoppas att vi har lagt dessa störningar
bakom oss för 2008”, säger Hans Johansson, Carl Lamms VD.

För ytterligare information:
Hans Johansson, VD Carl Lamm, hans.johansson@carllamm.se, tel 08-734 18 47

It-företaget Carl Lamm AB är verksamt inom dokument- och informationshantering
och har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som
erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör
för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia
frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare
är bolaget HP Preferred Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm är noterat
på OMX Nordiska börs.