Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008                         
Til OMX Den Nordiske Børs København	Hørsholm, den 31.januar 2008 

           LifeCycle Pharmas Finanskalender 2008           
                                        
Hørsholm, den 31. januar 2008; LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP), der er et    
farmaceutisk selskab under udvikling med fokus på produkter indenfor      
specialitetssegmentet, offentliggør hermed sin finanskalender for 2008:     

--------------------------------------------------------------------------------
| Dato        | Begivenhed                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28. februar 2008  | Årsregnskabsmeddelelse for 2007            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. april 2008    | Offentliggørelse af Årsrapport 2007          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24. april 2008   | Generalforsamling                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14. maj 2008    | Delårsrapport for perioden 1. januar 2008 - 31. marts |
|           | 2008                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27. august 2008   | Delårsrapport for perioden 1. januar 2008 - 30. juni  |
|           | 2008                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26. november 2008  | Delårsrapport for perioden 1. januar 2008 - 30.    |
|           | september 2008                     |
--------------------------------------------------------------------------------


Om LifeCycle Pharma A/S (“LCP”)                         
LCP er et farmaceutisk selskab under udvikling med fokus på produkter indenfor 
specialitetssegmentet som gennem sin innovative teknologi er i stand til hurtigt
at udvikle en differentieret produktportefølje, som opfylder særlige behov   
indenfor vigtige sygdomsområder og patientgrupper. Produktporteføljen omfatter 
produkter indenfor immunosuppression, herunder organtransplantation samt    
produkter til behandling af visse kardiovaskulære sygdomme. Ved at benytte den 
unikke og patentbeskyttede teknologiplatform, MeltDose® teknologien, er LCP i  
stand til at udvikle lægemidler med forøget biotilgængelighed og optagelse i  
kroppen. For nuværende har selskabet en differentieret produktportefølje, der  
omfatter et produkt, som står overfor at skulle markedsføres på det amerikanske 
marked, fem produkter i kliniske udvikling samt tre produkter i præklinisk   
udvikling. LCP er noteret på OMX Den Nordiske Børs under handelssymbolet    
(OMX:LCP). Se www.lcpharma.com for yderligere information om LCP.        

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til LifeCycle Pharma A/S:      
--------------------------------------------------------------------------------
| Flemming Ørnskov, MD      |                       |
| Adm. direktør         |                       |
| Tlf. +45 2420 0368;      |                       |
| E-mail: FO@lcpharma.com    |                       |
--------------------------------------------------------------------------------