Par kārtējās AS “BALTIC TRUST BANK” akcionāru sapulces sasaukšanu

Ievērojot Komerclikuma un Kredītiestāžu likumu prasības un bankas akcionāra SIA
„Finstar Baltic Investments” iesniegumu par akcionāru sapulces sasaukšanu,
saskaņā ar AS “Baltic Trust Bank” (juridiskā adrese 13.janvāra iela 3, Rīga,
Latvija, LV-1050) valdes 2008.gada 7.februāra lēmumu Nr.6/9 “Par kārtējās
akcionāru sapulces sasaukšanu”, 2008.gada 14.martā plkst. 11.00 Rīgā,
13.janvāra ielā 3, bankas telpās (509.zālē, 5.stāvā) notiks kārtējā bankas
akcionāru sapulce. 

SAPULCES DARBA KĀRTĪBA
1.Par bankas 2007.gada pārskatu.
2.Par aizvadītā gada peļņas izlietošanu.
3.Par bankas revidenta ievēlēšanu 2008.gadam.
4.Par atlīdzību revidentam.
5.Par grozījumiem bankas Statūtos.
6.Par bankas padomes vēlēšanām.


A/S “Baltic Trust Bank ”
valdes priekšsēdētāja
Ieva RācenājaVija Kergalve
PR assistant GE Money/ BTB
Ph. +371 67110 214 Mob. +371 29116174
8b, G.Astras Str., Riga, LV-1082