Substansvärde per aktie: USD: 77,24, SEK: 489,15

Utveckling av substansvärde (USD/aktie) vecka 7, 2008 (11/2– 15/2):

10,67%

Kursutveckling Gazprom ADR, vecka 7, 2008 (11/2 – 15/2): 7,92%

Vostok Gas beräknade substansvärde per den 15 februari 2008 uppgick till 3 333,30 miljoner USD eller omkring 21 109,15 miljoner SEK enligt kurs SEK/USD 6,33. Antalet aktier per den 15 februari 2008 var 43 155 062.

 

 

Någon granskning av ovanstående beräkningar har inte gjorts av bolagets revisorer.

 

 

Per Brilioth

Verkställande direktör

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson, Head of Investor Relations, tel 08-545 015 50