Kungsleden inbjuder till frågestund om bokslutskommuniké

Pressmeddelande
2008-02-18

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) presenterar företagets bokslutskommuniké
för 2007 kl 08.00 den 20 februari 2008 på Operaterassen i Stockholm. I samband
med detta inbjuds analytiker och press till ett telefonmöte på engelska med VD
Thomas Erséus och CFO Johan Risberg. Telefonmötet börjar klockan 09.30 och
erbjuder möjlighet att ställa frågor gällande bokslutskommunikén. Ingen
föranmälan krävs. 

För att delta i telefonmötet från Sverige ring +46 (0) 850 520 270
Deltagare från Storbritannien kan ansluta sig till mötet genom lokalsamtal på
+44 (0) 208 817 9301

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 18/2 2008 kl. 15.00.För ytterligare information, kontakta:
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-378 20 24
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2007 av 597 fastigheter med ett
bokfört värde om 25,9 miljarder kronor. Beståndet fanns i totalt 125 kommuner
men var koncentrerat till Götaland, Svealand och Öresundsregionen. Kungsleden är
noterad på Nordiska Börsen sedan 1999.