FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 3 - 2008

18. februar 2008


ÆNDRET DATO FOR OFFENTLIGGØRELSE AF TORMS ÅRSRAPPORT 2007Datoen for offentliggørelsen af TORMs Årsrapport 2007 ændres fra den 13. marts
2008 til den 14. marts 2008. 


Kontakt	A/S Dampskibsselskabet TORM		Telefon +45 39 17 92 00
Tuborg Havnevej 18			Klaus Kjærulff, adm. direktør
DK-2900 Hellerup
Danmark


Om TORM	TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede
olieprodukter og har desuden betydelige aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet
driver en samlet flåde på mere end 130 moderne skibe, de fleste i
poolsamarbejde med andre anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om
sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. 

TORM blev grundlagt i 1889. Selskabet har aktiviteter i hele verden og
hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på Københavns Fondsbørs (symbol
TORM) og på NASDAQ (symbol TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst
www.torm.com. 


Safe Harbor
Fremadrettede udsagn	Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde
fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på
fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser
vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller
præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre
end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er
baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere
forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af
historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra
tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de
blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger,
idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er
umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. 

Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger
væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter
verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og
skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPECs
produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i
efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og
ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder
bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af
skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger
foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål,
generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle
trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder
eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i
rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US
Securities and Exchange Commission (SEC). 

De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM
er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det
omfang, det er krævet ved lov.