Resumé: Pharmexa igangsætter en række projektprioriteringer og
omkostningsbesparende tiltag. Selskabet har engageret HSBC som finansiel
rådgiver i en proces, der skal afsøge Pharmexas strategiske alternativer. 

Pharmexa har i dag på et bestyrelsesmøde besluttet at igangsætte en række
konkrete tiltag med henblik på at beskytte aktionærernes værdier og så vidt
muligt sikre fortsættelsen af den positive udvikling i selskabets vigtigste
projekter. Disse tiltag er i tråd med de alternativer, der er beskrevet i
Pharmexas prospekt dateret 9. januar 2008 

Projektprioriteringer
Pharmexa har foretaget en række projektprioriteringer, der sigter mod at
nedbringe selskabets omkostninger til forskning, udvikling og administration. 

Selskabet vil fokusere på GV1001 og programmet indenfor en universel
influenzavaccine. Eksternt finansierede programmer, herunder Alzheimers
projektet, en brystkræftvaccine, HIV programmet og et malariaprojekt,
fortsætter i henhold til planerne. Selskabets projekt indenfor knoglerelaterede
sygdomme og et tidlig stadie cancerprojekt vil blive sat på hold. En række
mindre teknologiprojekter vil blive stoppet. 

Omkostningsbesparelser
Disse projektprioriteringer betyder, at selskabet kan reducere
medarbejderstaben med ca. 20% svarende til ca. 20 medarbejdere. Afskedigelserne
vil ske både i San Diego og i Hørsholm. Pharmexa er endvidere langt fremme med
planer om at flytte til en mindre lokalitet i forskningscentret i Hørsholm,
hvilket vil resultere i en ca. 40% reduktion i selskabets omkostninger til
husleje og tilhørende omkostninger. Selskabet forventer at flytte i maj i år. 

Disse tiltag reducerer Pharmexas omkostninger, men bevarer stadig hovedparten
af værdien i selskabet. 

Opdatering af selskabets forventninger til regnskabsåret 2008
I forbindelse med disse omkostningsbesparelser opdaterer selskabet sine
forventninger til regnskabsåret 2008: Pharmexa forventer på baggrund af
selskabets igangværende aktiviteter og allerede indgåede aftaler og bevilgede
legater, at omsætning, renteindtægter og andre driftsindtægter i regnskabsåret
2008 vil udgøre uændret ca. 35 mio. kr. Selskabets samlede forsknings- og
udviklingsomkostninger forventes at udgøre ca. 165 mio. kr. mod tidligere 185
mio. kr. medens de administrative udgifter forventes at udgøre ca. 20 mio. kr.
mod tidligere ca. 30 mio. kr. Årsresultatet inklusive finansielle indtægter
forventes at udgøre ca. -150 mio. kr. mod tidligere ca. -180 mio. kr. 

Pharmexa finansielle forventninger til 2008 er baseret på det tilpassede
aktivitetsniveau og antager, at selskabet ikke i løbet af 2008 indgår nye
indtægtsgenererende aftaler. Sådanne nye aftaler eller væsentlige ændringer i
Pharmexas strategi kan derfor have en betydelig indflydelse på selskabets
forventninger til resultatet for regnskabsåret 2008. 

Strategiske alternativer
Parallelt med ovennævnte omkostningsbesparende tiltag har Pharmexa engageret
den internationale investeringsbank HSBC Bank Plc. som finansiel rådgiver i en
proces, der skal afsøge selskabets strategiske alternativer. 


Hørsholm, 18. februar 2008


Ole Steen Andersen			Jakob Schmidt
Formand for bestyrelsen			Administrerende direktør


Yderligere oplysninger:
Jakob Schmidt, administrerende direktør, telefon +45 4516 2525
Claude Mikkelsen, Vice President, Corporate Affairs and Communication, telefon
+45 4516 2525 eller +45 4060 2558 


Til redaktionerne: Pharmexa A/S er en førende virksomhed inden for aktiv
immunterapi og vacciner til behandling af kræft, alvorlige kroniske sygdomme og
infektionssygdomme. Pharmexas patenterede teknologi¬platforme er bredt
anvendelige og giver mulighed for at udvikle lægemidler mod cancer, leddegigt,
knoglenedbrydning og Alzheimers sygdom samt infektionssygdomme såsom HIV,
influenza, hepatitis og malaria. Selskabets programmer inkluderer GV1001, en
peptidvaccine, der er påbegyndt fase III forsøg inden for bugspytkirtelkræft og
fase II forsøg i leverkræft, samt en række HIV- og hepatitis-vacciner i fase
I/II. Samarbejdsaftaler inkluderer H. Lundbeck, GENimmune, IDM Pharma og
Bavarian Nordic. Med selskaber i Danmark, Norge og USA beskæftiger Pharmexa
omkring 80 medarbejdere og er noteret på Københavns Fondsbørs under
handelssymbolet PHARMX.