Prevas minskar energiförbrukningen hos finsk stålindustri

Prevas har fått en order av finska företaget Rautaruukki Oyj. Prevas
specialistkompetens inom ugnsstyrning och energikontroll för stålindustrin är
avgörande för projektet. Genom en noggrann styrning av ämnestemperaturen i
kundens ugnar förbättrar Prevas kvalitén samt effektiviteten i produktionen och
energianvändningen. Ordervärdet är 4 Mkr.  


I samband med uppgradering av ugnarna i Rautaruukki Oyj grovplåtverk ses
styrsystemen över. Prevas har fått ordern att byta ut styrsystemet för
ämnesugnarna till egenutvecklad produkt, FOCS-RF, som är ett marknadsledande
system för att optimera alla aspekter för värmning av ämnen för valsning. 

Uppvärmning av stålämnen är en energiintensiv process. Effektiv styrning av
ugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning. Prevas
har, tillsammans med branschorganisationerna Jernkontoret och Metallurgical
Research Institute AB, tagit fram programvaran FOCS-RF som utför denna
optimering. Energibesparingar på 5-10 procent uppnås normalt samtidigt som
produktionstakten och kvaliten kontrolleras för maximalt utbyte.   

”Vi är mycket glada för ordern. Den bevisar att vår specialistkompetens inom
ugnsstyrning och satsningen på produkten är rätt. Även den stigande
energikostnaden och ökad global konkurrens för kunder som tillverkar avancerade
stålprodukter stöder satsningen,” säger Christer Ramebäck affärsområdeschef
Prevas AB.    

“Prevas produkt valdes i konkurrens med flera andra system. Faktorer som
produktens många möjligheter att hitta energibesparingar, ökad
kvalitetskontroll, närhet till support och att kunna vidareutveckla funktioner
även efter igångkörning var avgörande vid valet,” säger Esa Kantola,
projektledare för ugnsinvesteringarna.

Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt med ständiga förbättringar av
produktivitet och kvalitet är ett måste. Det behövs även innovation i form av
nya tekniska lösningar. Prevas har med sitt verksamhetskunnande och i mer än 1
000 industriprojekt sänkt kostnader, höjt kvaliteten och bidragit till att
stärka varumärket åt sina kunder.


Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem, Prevas AB		
Tfn: 021-360 19 32, Mobil: 070-227 33 95		 
E-mail: christer.rameback@prevas.se	


Om Prevas
Prevas är ett innovativt IT-företag med en stark företagskultur som ger kunder
konkurrenskraft i världsklass. I mer än 20 år har Prevas levererat kundnytta i
form av lönsamma och framtidssäkra lösningar. Kännetecknande för Prevas
lösningar är innovation, kvalitetssäkring och leveranssäkerhet, vilket
kvalificerat Prevas för många framgångsrika uppdrag hos företag i världsklass.
Prevas är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm och har 560 medarbetare i
Sverige, Danmark och Norge.
Se även www.prevas.se.