Rekordår för Gunnebo Industrier

2007
•	Orderingången ökade med 11,0% till 2 093,0 MSEK (1 885,2) varav organisk
tillväxt 6,9%
•	Nettoomsättningen ökade med 19,6% till 2 064,8 MSEK (1 727,0) varav organisk
tillväxt 15,1%
•	Rörelseresultatet ökade med 8,4% till 209,6 MSEK (193,4) och rörelsemarginalen
var 10,2%
•	Resultat efter skatt ökade med 3,8% till 122,4 MSEK (117,9)
•	Resultat per aktie ökade med 4,6% till 13,96 SEK (13,35)Oktober-december
•	Orderingången ökade med 12,2% till 541,3 MSEK (482,5) varav organisk tillväxt
0,1%
•	Nettoomsättningen ökade med 23,4% till 539,1 MSEK (437,0) varav organisk
tillväxt 9,7%
•	Rörelseresultatet minskade med 2,8% till 47,8 MSEK (49,2) och
rörelsemarginalen var 8,9%.
•	Resultat efter skatt minskade med 26,5% till 25,2 MSEK (34,3)
•	Resultat per aktie minskade med 26,0% till 2,88 SEK (3,89)


Ledningens sammanfattning
•	Fortsatt stark efterfrågan förväntas under 2008 inom samtliga affärsområden
•	2007 blev ett rekordår - resultat, försäljning, orderingång, kassaflöde och
organisk tillväxt var de bästa hittills
•	Effektiviseringsprojektet inom affärsområdet Lifting förväntas inverka
positivt på resultatet 2008 - projektkostnaden påverkar årets resultat med -7,5
MSEK och fjärde kvartalets med -1,0 MSEK. 
•	Förvärv/avyttringar har påverkat årets rörelseresultat med 10,4 MSEK och det
fjärde kvartalets med 3,6 MSEK
•	Omstruktureringskostnader för Telescopics var -7,5 MSEK varav -4,5 MSEK under
det fjärde kvartalet

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning med 6,00 SEK (5,50) per
aktie.


Press- och aktiemarknadsmöte
Rapporten presenteras i samband med en telefonkonferens/webcast 19 februari
klockan 10:00 av vd och koncernchef Christer Lenner. Presentationen hålls på
engelska. För att delta i telefonkonferensen, från Sverige ring: 08 5352 6458,
från övriga världen: +44 20 7806 1966. För medverkan ange: 9749752. För att
följa webcasten besök www.gunneboindustrier.se eller www.financialhearings.com.Årsstämma
Årsstämma 2008 kommer att hållas i Gunnebo Industriers personalhus i Gunnebo 8
maj klockan 17:00. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från mitten av
april på www.gunneboindustrier.se.