den 19. februar 2008: 92,93

Print
| Source: Access Stratego A/S
Indre værdi den 19. februar 2008: 92,93