Electra Gruppens logistikverksamhet Express Logistics har träffat
avtal med LyngBox Media AB om distribution av digital-tvbox kallad
Lyngbox.

Express Logistics avtal med Lyngbox Media avser distribution av en ny
avancerad digital-tvbox för satellit och marksänd mottagning kallad
Lyngbox. Avtalet är en följd av ett samarbete med Proxy Electronics
AB i Kalmar som i hård konkurrens fått uppdraget att tillverka
boxarna och som anlitat Express Logistics för att sköta logistik och
distribution."Vi är naturligtvis mycket glada och stolta att vi fått förtroendet
att utföra detta uppdrag", säger Mats Karlsson, ansvarig för Express
Logistics. "Vi kommer att lagerföra digital-tvboxarna och distribuera
dem till alla LyngBox Medias kunder och distributörer"."Vi ser fram mot samarbetet med Electra Gruppen / Express Logistics",
säger Bengt Jönsson, VD på LyngBox Media AB. "Valet föll på Express
Logistics på grund av deras IT-mognad och det engagemang som
personalen inom företaget har.""Express Logistics hade det mest attraktiva erbjudandet där tjänster,
IT-lösningar och priser var väl balanserade för LyngBox behov.
Viktigt för kundnöjdheten är att korrekt produkt anländer i förväntad
tid till rätt pris, vilket jag är övertygad om att Express Logistics
kommer att leva upp till", säger Bengt Jönsson