Selskabsmeddelelse 7 - 2008 
OMX Københavns Fondsbørs

3. marts 2008

Forstædernes Banks ordinære generalforsamling og 
repræsentantskabsmøde

Forstædernes Bank A/S afholdt 3. marts 2008 ordinær generalforsamling. Efter
den ordinære generalforsamling blev der afholdt repræsentantskabsmøde. 

Ordinær generalforsamling
Alle forslag i henhold til dagsordenen (bilag 1) blev vedtaget, herunder:
•	bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier 
•	bestyrelsens forslag til overordnede retningslinier for incitamentsaflønning
      af direktionen (bilag 2) 
•	valg af repræsentantskabsmedlemmer som foreslået af bestyrelsen (bilag 3).

Der fremkom ikke oplysninger på den ordinære generalforsamling om Forstædernes
Bank, som ikke tidligere har været offentliggjort. 

Repræsentantskabsmøde
På det efterfølgende konstituerende repræsentantskabsmøde blev
•	Jesper Andreasen valgt som ny formand for bestyrelse og repræsentantskab
•	Lars Frederiksen valgt som ny næstformand for bestyrelse og repræsentantskab
•	Jan Frederiksen valgt som nyt bestyrelsesmedlem
•	Anker Meyer Jensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem
•	Steen Moesgaard genvalgt som bestyrelsesmedlem
- idet tidligere bestyrelsesformand Helmer Olsen trak sig fra bestyrelsen af
helbredsmæssige årsager og tidligere bestyrelsesmedlem Arne Stubbe på grund af
alder. 

Med venlig hilsen

Direktionen

--------------------------------------------------------------------------------
Kontaktperson:
Steffen Torvits, IR- og pressechef: tlf. 22 22 20 36

Denne meddelelse er udsendt i en dansk og en engelsk udgave. I tvivlstilfælde
er den danske udgave gældende.