I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser DLR Kredit A/S hermed
om ekstraordinære indfrielser (CK93) pr. fredag d. 29. februar 2008.

Oplysningerne fremgår af vedlagte fil. 

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af
transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil endvidere på
sædvanlig måde blive formidlet via OMX. 

Spørgsmål kan rettes til finanschef Henrik Højby 33 42 07 37.


Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S