I forbindelse med offentliggørelse af årsrapport 2007 for Realkredit Danmark
A/S den 31. januar 2008 er der udarbejdet nye tillæg til Basisprospekt for
realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S af 26. april 2006 og
Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit
Danmark A/S af 2. juli 2007. De nye tillæg offentliggøres hermed.