MEDDELELSE NR. 24
4. marts 2008

Indberetning af insideres handel med ChemoMetec-aktier

I henhold til værdipapirhandelslovens § 28a skal ChemoMetec A/S indberette
oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med
ChemoMetec A/S' aktier. 


Navn          Kønig Advokataktieselskab
Årsag         Bestyrelsesformand Preben Kønig
Udsteder        ChemoMetec A/S
Fondskode       DK 006005861
Betegnelse       Aktie
Transaktion      Køb
Handelsdato      29.02.2008
Marked         Københavns Fondsbørs
Antal, stk.      3.842
Kursværdi i DKK    99.992


Eventuelle henvendelser:
Adm. direktør Claus Resen Steenstrup, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020