AB Rytų skirstomieji tinklai 2008 metais planuoja investicijoms skirti 248 mln.
litų (71,9 mln. EUR) iš kurių net trys ketvirtadaliai sumos bus skiriama
investicijoms į skirstomąjį tinklą.Artur Grigorian
Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas
(+370-5) 251 2638