Source: NeuroSearch A/S

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med NeuroSearch aktier og tilknyttede værdipapirer

Insideres handler                                Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med  
NeuroSearch aktier og tilknyttede værdipapirer                

I henhold til Værdipapirhandelslovens §28a skal NeuroSearch A/S indberette   
oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med  
NeuroSearch aktier og tilknyttede værdipapirer.                 


Navn: Nicholas Waters                              
Årsag: CEO, NeuroSearch Sweden AB                        
Udsteder og fondskode: NeuroSearch A/S / DK0010224666              
Transaktionens art: Salg af aktier                       
Handelsdato: 5. marts 2008                           
Marked: OMX Den Nordiske Børs København A/S                   
Antal (stk.): 4.236                               
Kursværdi (kr.): 1.289.184                           


Asger Aamund                                  
Formand for bestyrelsen                             Kontaktperson:                                 
Anita Milland, Vice President, CFO, telefon: 2016 3432             
NeuroSearch (NEUR) er et skandinavisk biofarmaceutisk selskab noteret på OMX Den
Nordiske Børs København A/S. Kerneforretningen dækker udvikling af nye     
lægemidler baseret på en bred og veletableret forskningsplatform med fokus på  
ionkanaler og sygdomme i centralnervesystemet (CNS). En betydelig del af    
selskabets aktiviteter er partnerfinansieret via en bred strategisk alliance med
GlaxoSmithKline (GSK) og samarbejdsaftaler med bl.a. Abbott og Astellas.    
Lægemiddelpipelinen omfatter 12 kliniske (fase I-III) udviklingsprogrammer:   
ACR16 inden for Huntingtons sygdom (fase III forberedelse), tesofensine inden  
for fedme (fase III forberedelse), NS2359 inden for depression (fase II) og ADHD
(fase II) i samarbejde med GSK, ABT-894 inden for ADHD (fase II) og smerte   
(fase II) i samarbejde med Abbott, ACR16 inden for skizofreni (fase I) i    
samarbejde med Astellas, ACR325 inden for maniodepressiv sygdom/Parkinsons   
sygdom (fase I), ABT-107 og ABT-560 til behandling af flere forskellige     
CNS-sygdomme, begge (fase I) i samarbejde med Abbott, NSD-644 inden for smerte 
mv. (fase I) i samarbejde med GSK samt ACR343 inden for Parkinsons sygdom (fase 
I). NeuroSearch har desuden en bred portefølje af prækliniske          
lægemiddelkandidater og har kapitalandele i flere biotekvirksomheder.
Attachments: