Som meddelt af Totalkredit/Nykredit den 6. marts 2008 tilbydes
pengeinstitutterne bag Totalkredit en ny og bredere samarbejdsaftale, der
udbygger aftalen fra 2003, der blev indgået, da Nykredit købte Totalkredit.
Tilbuddet er dog betinget af, at et tilstrækkeligt antal pengeinstitutter
tiltræder det.
Fionia Bank A/S har besluttet at bakke op om det nye aftalegrundlag.
Det ændrede aftalegrundlag vil allerede i indeværende regnskabsår påvirke
bankens resultatopgørelse og solvens.