Afviklingen af tidligere entrenøraktiviteter i R+S Baugesellschaft er fortsat i 2007 uden yderligere hensættelser eller tilførsel af likviditet

Print
| Source: NTR Holding A/S
NTR Koncernen opnåede i 2007 et nettoresultat på 0 mio.kr.

På den kommende ordinære generalforsamling foreslås udbetalt et udbytte på kr.
5 pr. aktie.