NTR Koncernen opnåede i 2007 et nettoresultat på 0 mio.kr.

På den kommende ordinære generalforsamling foreslås udbetalt et udbytte på kr.
5 pr. aktie.