ITAB tecknar 2-årigt avtal med Tysklands största dagligvarukedja om leveranser
av kassadiskar. Ordervärdet är drygt 50 Mkr. 

ITAB Shop Concept, med säte i Jönköping och handelsplats på First North, har
genom dotterbolaget ITAB Harr i Tyskland tecknat ett 2-årigt kassadiskavtal med
EDEKA. 

Avtalet omfattar leveranser till EDEKAs tyska butiker där stor del av befintliga
kassadiskar kommer att bytas ut under de kommande 2 åren. EDEKA är Tysklands
största dagligvarukedja med drygt 4000 butiker i Tyskland. Ordervärdet beräknas
till drygt 50 Mkr under avtalsperioden och affären kommer att bidraga positivt
till ITABs verksamhet främst i Tyskland.

ITAB levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln.
Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och
försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och
metall, butiksutrustning såsom kassadiskar och entrésystem samt egenutvecklade
produkter. Omsättningstakten i ITAB Shop Concept är omkring 3,5 miljarder kronor
per år. Koncernen har cirka 1700 anställda. 

ITAB Shop Concepts certified advisor är Remium AB.

För ytterligare information kontakta:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Ulf Rostedt
Telefon: + 46 36 31 73 00
Mobil: + 46 706 948682 

ITAB Shop Concept AB
Dir Jan-Ola Wirehn
Telefon: + 46 36 31 73 00
Mobil:  + 46 705 776076

Adress: Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING
Telefon: + 46 36 31 73 00
info@itab.se, www.itab.se