Den 14. marts 2008 er indre værdi på selskabets aktie beregnet til 102,70