EXCHANGE NOTICE 125/2008, 14 MARCH 2008 SHARES

UPM-KYMMENE CORPORATION: SHARES SUBSCRIBED WITH OPTION RIGHTS
        

A total of 23 000 UPM-Kymmene Corporation's shares have been
subscribed with the 2002E and 2005F option rights. The shares will 
be traded on the OMX Nordic Exchange Helsinki as old shares 
as of 17 March 2008.


Identifiers of UPM-Kymmene Corporation's share:

Trading code:            UPM1V
ISIN code:             FI0009005987
Orderbook id:            24386
Number of shares:          512 592 320


OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI
Janne Seppänen
Head of Surveillance 

* * * * * * * * * * * *

TIEDOTE 125/2008, 14.3.2008  OSAKKEET

UPM-KYMMENE OYJ: OPTIO-OIKEUKSILLA MERKITYT OSAKKEET


UPM-Kymmene Oyj:n vuoden 2002A- ja 2005F-optio-oikeuksilla merkityt
yhteensä 23.000 osaketta ovat kaupankäynnin kohteenayhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa 17.3.2008 alkaen.


UPM-Kymmene Oyj:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus:         UPM1V
ISIN-koodi:             FI0009005987
id:                 24386
Osakemäärä:             512.592.320


OMX POHJOISMAINEN PÖRSSI HELSINKI
Janne Seppänen
Head of Surveillance