Swedish Match AB investerar i ny produktionskapacitet i Sverige

Swedish Match AB offentliggör idag en ytterligare investering i sin
produktions-anläggning för snus produkter i Kungälv, Sverige. Investeringen på
265 MSEK är en respons på den starka efterfrågan på portionssnus. 
Kungälvsfabriken är specialiserad på Swedish Match unika produktionsteknik
”White Production Technology”, en vit, torr portionsförpackad prilla som fylls i
dosorna på traditionellt sätt och genom stjärnläggning.

“Vi fortsätter att se en stark efterfrågan på portionsförpackat snus och
speciellt för produkter med “White Portion Technology”, säger Patrik Andersson,
Divisionschef för Swedish Match Nord Europa division. Vita prillor fortsätter
att växa som andel av vår produkt portfölj och genom denna investering i vår
produktionsstruktur, fortsätter vi att leda vägen inom snusområdet. Vi är
dedikerade till våra nyckelmarknader i Skandinavien, Sverige och Norge men också
till USA. Genom denna investering står vi väl rustade för att möta den starka
efterfrågan på Swedish Match snusprodukter”, säger Patrik Andersson. 

Kungälvsfabriken byggdes av Swedish Match 2003 och är en mönsterfabrik för snus
produkter baserat på den patenterade produktionstekniken ”White Portion
Technology”.  Swedish Match är den enda leverantören av sådana produkter på den
Skandinaviska marknaden och i USA. 

Investeringen förväntas slutföras under första halvåret 2010. 


____________

Swedish Match är en global koncern med ett brett utbud av marknadsledande
varumärken inom rökfri tobak, cigarrer, piptobak och tändprodukter. Rullande
tolvmånadersomsättning till och med december 2007 uppgick till 12 551 MSEK.
Aktien är noterad på OMX Nordiska Börs i Stockholm (SWMA).
____________

Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm
Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
____________

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Patrik Andersson, President North Europe division
Kontor 08 658 04 54, Mobil 076 111 34 00
Mikael Arnebert, Director Media Relations & PR, North Europe division
Kontor 08 658 02 10, Mobil 070 529 02 10
Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73


Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
24 april 2008 kl. 15.00 (CET).