Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa
liikkeeseen 20 uutta warranttisarjaa 25.4.2008. Warranttien
kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V) ja Outokumpu Oyj:n (OUT1V)
osakkeet. Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien
lunastustapa on rahasuoritus. Warrantin päättyessä haltijalle
tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.
 
 
Warranttikohtaiset ehdot
 
Kaikki warrantit liikeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 29.5.2007. Warranttiohjelmaa
koskeva perusesite ja kaikkiin liikeeseenlaskettaviin warranteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan
kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat
ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä
esitetyistä tiedoista.
 

Liikkeeseenlaskija   Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti  Warrantti (osto / myynti)
Warrantin kohde     Nokia (NOK1V) ja Outokumpu (OUT1V)
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti:
             (Lopetushinta - Lunastushinta)x Kerroin
             Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama kuin
            Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
             
            Myyntiwarrantti:
            (Lunastushinta - Lopetushinta) x Kerroin
            Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama kuin
            Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Lopetushinta      Vertailuhinta Lopetushinnan         määräytymispäivänä
Lopetushinnan      Virallinen päätöskurssi viimeisenä
määräytymispäivä    kaupankäyntipäivänä.
Markkinapaikka     OMX Nordic Exchange Helsinki
Vertailulähde      OMX Nordic Exchange Helsinki.
Vertailuhinnan     Virallinen päätöskurssi.
määräytyminen
Toteutustapa      Pankki toteuttaa automaattisesti
            käteissuorituksen
Valuutta        EUR
Warranttien       5 000 000 - 20 000 000 warranttisarjasta
kokonaismäärä      riippuen (kts taulukko 2 alla)
Kauppakäyntierä     1 warrantti
Markkinatakaaja     Nordea Pankki Suomi Oyj toimii
            markkinatakaajana.
             
            Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille
            osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,
            jolloin warrantti on julkisen kaupankäynnin
            kohteena. Markkinatakaus on voimassa pörssin
            jatkuvassa kaupankäynnissä.
             
            Osto- ja myyntinoteerauksen ero on
            korkeintaan:
             
            10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on
            pienempi kuin 2,00 euroa
            20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on
            suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa
             
            Noteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille.
            Warranteille, joiden markkina-arvo on alle
            yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa
            valuutassa, ei anneta ostotarjousta.
            Markkinatakaajalla on oikeus määritellä
            noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien
            arvot. Markkinatakaajalla ei ole
            velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos     kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on
            keskeytynyt.
             
            Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin
            katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan
            omaa positiota tai katsoessaan että
            noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä
            vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi.
             
            Edellä mainittujen katkosten yhteydessä
            markkinatakaaja tiedottaa asiasta
            markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän
            kautta.
             
Lisätiedot warrantin  Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden arvon
kohteesta ja      kehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin
kohdeyhtiöstä      kotisivuilta:
            http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä
            kohde-etuuksien liikkeeseenlaskijoiden
            kotisivuilta: www.nokia.com ja
            www.outokumpu.com. kohde-etuuden
            volatiliteetista on saatavana
            liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134.
             
            Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja
            koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen
            liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin
            tietoihin.

             
 
 
Liikkeeseenlaskettavat warrantit
 
Taulukko 1:                         
 

Warrantin      Warrantin  Kohde-etuus Kohde-etuuden Lisätietoa
kaupankäynti-tunnus ISIN-koodi        ISIN-koodi  yhtiöstä
8ENOKEW180     FI0009648588 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8ENOKEW190     FI0009648596 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8QNOKEW170     FI0009648604 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8QNO1EW180     FI0009648612 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8FNO1EW180     FI0009648620 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8FNOKEW190     FI0009648638 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8FNO2EW200     FI0009648646 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8RNOKEW170     FI0009648653 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8RNOKEW180     FI0009648661 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8GNOKEW200     FI0009648703 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8GNOKEW210     FI0009648711 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8SNOKEW160     FI0009648729 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8SNOKEW170     FI0009648737 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8HNOKEW210     FI0009648745 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8HNO1EW220     FI0009648752 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8TNOKEW160     FI0009648760 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
8TNOKEW180     FI0009648778 Nokia Oyj  FI0009000681 www.nokia.com
                 Outokumpu
8FOUTEW320     FI0009648786 Oyj     FI0009002422 www.outokumpu.com
                 Outokumpu
8FOUTEW340     FI0009648794 Oyj     FI0009002422 www.outokumpu.com
                 Outokumpu
8ROUTEW280     FI0009648802 Oyj     FI0009002422 www.outokumpu.com

 
 
Taulukko 2:
 

Warrantin   Lunas- Tyyppi Ker- Warranttien Liikkeeseen- Erääntymis- Selvitys-
kaupankäynti- tus-     roin kokonais-  laskupäivä  päivä    päivä
tunnus    hinta       määrä
8ENOKEW180   18  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 16/05/2008 23/05/2008
8ENOKEW190   19  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 16/05/2008 23/05/2008
8QNOKEW170   17  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 16/05/2008 23/05/2008
8QNO1EW180   18  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 16/05/2008 23/05/2008
8FNO1EW180   18  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8FNOKEW190   19  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8FNO2EW200   20  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8RNOKEW170   17  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8RNOKEW180   18  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8GNOKEW200   20  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 18/07/2008 25/07/2008
8GNOKEW210   21  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 18/07/2008 25/07/2008
8SNOKEW160   16  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 18/07/2008 25/07/2008
8SNOKEW170   17  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 18/07/2008 25/07/2008
8HNOKEW210   21  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 15/08/2008 22/08/2008
8HNO1EW220   22  osto 0.2  20,000,000  25/04/2008 15/08/2008 22/08/2008
8TNOKEW160   16  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 15/08/2008 22/08/2008
8TNOKEW180   18  myynti 0.2  20,000,000  25/04/2008 15/08/2008 22/08/2008
8FOUTEW320   32  osto 0.2  5,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8FOUTEW340   34  osto 0.2  5,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008
8ROUTEW280   28  myynti 0.2  5,000,000  25/04/2008 19/06/2008 27/06/2008

 
 
 
Helsingissä 24.4.2008
 
NORDEA BANK AB (publ)
 
Petri Simberg                                       
 
Lisätietoja: Petri Simberg puh.nro. +358-9-369 49337.