ASi Viisnurk (registrikood 11421437) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 
15. mail 2008.a. kell 11:00 AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. 

Üldkoosoleku otsused:                              

1. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine                  

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2007. a. majandusaasta 
aruande, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga    
31.12.2007. a. on 157 446 902 krooni (10 062 692 eurot) ning aruandeaasta    
puhaskasum 12 656 963 krooni (808 927 eurot).                  

2. 2007. a. kasumi jaotamine                          

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Viisnurk kasumi   
jaotamise alljärgnevalt:                            
Maksta dividende summas 6 298 685 krooni (402 559 eurot) ehk 1,40 krooni (0,0895
eurot) aktsia kohta, ning jätta ülejäänud kasum jaotamata.           

Aktsionäride nimekiri dividendide väljamaksmiseks fikseeritakse seisuga     
29.05.2008.a. kell 23:59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja       
30.05.2008.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.                

3. 2007. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine    

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 2008. a. majandusaasta   
audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu  
mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga 
sõlmitava lepingu alusel.                            


Einar Pähkel                                  
Finantsdirektor                                 
447 8331                                    
einar.pahkel@viisnurk.ee