2008-05-15 Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą išduoti AB bankui „Finasta“
banko licenciją.
100 proc. AB bankas „Finasta“ akcijų priklauso AB „Invalda“ dukterinei
bendrovei AB „Finasta įmonių finansai“.

Papildomos informacijos teirautis:
Vaida Burvienė
+370 5 241 3110