Ulf Granander föreslås till Seanets styrelse

Valberedningen för den globala telekomoperatören till havs, Seanet Maritime
Communications AB (publ.), listat på First North, föreslår årsstämman den 4 juni
att Ulf Granander, VD för ACL (Atlantic Container Line) Sweden AB, inväljs i
styrelsen.

Tidigare har kommunicerats att också Håkan Jansson och Viesturs Vucins föreslås
bli invalda i styrelsen. Det kompletta förslaget är således: 

Magnus Wahlbäck, ordförande (omval)
Ulf Löfven, ledamot (omval)
Håkan Jansson, ledamot (nyval)
Ulf Granander, ledamot (nyval)
Viesturs Vucins, ledamot (nyval)

Ledamöterna Henrik Vilselius och Gerhard Dal har förklarat att de inte står till
förfogande för omval.

Ulf Granander är VD i ACL Sweden AB, ingående i den stora internationella
rederikoncernen Grimaldi Group. Ulf Granander (58) har innehavt ett stort antal
operativa poster inom rederier, förutom inom ACL, även Transatlantic, Broströms
och Wilhelmsen. Han är vidare ledamot av styrelserna för Sveriges Redareförening
och Sjöfartsforum.

För ytterligare information:
Magnus Wahlbäck, styrelseordförande, Seanet, tel. mobil. 0707 330560

Besök även www.seanet.se

Seanet är en global telekomoperatör till havs. Seanet installerar och
driftsätter mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och
handelsfartyg. Parallellt utvecklar Seanet en ny generation av stabiliserande
VSAT-antenner med hög teknikhöjd. Seanet Maritime Communications AB (publ) är
listat på First North med Glitnir Corporate Finance som Certified Adviser.