SAMPO OYJ         PÖRSSITIEDOTE          16.5.2008 klo 10.25  


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄSSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS     

Sampo Oyj (Y-tunnus 01422113-3) on eilen vastaanottanut oheisen         
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun Sampo Oyj:n osakkeita  
koskevan liputusilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Exista hf.:n ja sen       
määräysvallassa olevien yhtiöiden omistusosuus Sampo Oyj:ssä alittaa      
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun osakkeiden määrästä   
laskettavan kahdenkymmenen prosentin liputusrajan.               

Ilmoituksen mukaan Exista Trading ehf. on myös päättänyt Exista hf.:n 11.2.2008 
päivätyssä liputusilmoituksessa tarkoitetun osakeswapsopimuksen, joka koskee  
100 000:ta Sampo Oyj:n A-sarjan osaketta.                    

Ilmoituksen mukaan Exista hf. ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt omistavat 19,98 
% Sampo Oyj:n osakkeista ja 19,82 % osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.    


SAMPO OYJ                                    

Essi Nikitin                                  
IR-päällikkö                                  
puh. 010 516 0066                                


Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Rahoitustarkastus                                
Vakuutusvalvontavirasto                             
www.sampo.com                                  


LIITE                                      


Rahoitustarkastus                      15.5.2008      
                                        
Snellmaninkatu 6                                
PL 159                                     
00101 Helsinki                                 
toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen:                     
kirjaamo@rahoitustarkastus.fi                          

Sampo Oyj                                    
Fabianinkatu 27                                 
00100 Helsinki                                 
Faksi: +358 10 516 0016                             
toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen:                     
jarmo.salonen@sampo.fi                             
                                        

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:SSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS       
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA                          


Tämä on ilmoitus Existan toteuttamasta Sammon osakkeiden myynnistä Existan 19,98
prosentin osakeomistuksen säilyttämiseksi ennallaan päätetyn Sampo Oyj:n    
osakkeiden mitätöinnin jälkeen.                         

Exista hf.:n konserniyhtiöiden toteuttamien liiketoimien sekä Sampo Oyj:n    
hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinnin johdosta Exista hf.:n       
yhteenlaskettu nykyinen ja tuleva omistusosuus Sampo Oyj:ssä laskee alle    
20 prosentin Sampo Oyj:n osakkeista, mutta nykyinen omistusosuus säilyy     
aiemmassa 19,98 prosentissa osakkeiden kokonaismäärästä ja 19,82 prosentissa  
äänimäärästä. Liiketoimet on toteutettu omistusosuuden säilyttämiseksi     
asianomaisten valvontaviranomaisten, mukaan luettuna Vakuutusvalvontaviraston, 
hyväksymällä tasolla.                              

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme           
Rahoitustarkastukselle ja Sampo Oyj:lle seuraavat tiedot:            

1. Liikkeeseenlaskijan nimi                           

Sampo Oyj                                    

2. Liputusilmoituksen peruste                          

Ilmoitus tehdään, koska:                            

- Sampo Oyj on 7.5.2008 päättänyt mitätöidä yhteensä 6.715.000 sen hallussa   
olevaa omaa A-sarjan osakettaan, mutta mitätöintiä ei ole rekisteröity tämän  
ilmoituksen päivämääränä;                            

- Exista B.V., Exista Trading ehf. ja Vátryggingafélag Íslands hf. ovat myyneet 
yhteensä 1.350.000 Sampo Oyj:n A-sarjan osaketta; ja              

- Exista Trading ehf. on päättänyt Exista hf.:n 11.2.2008 päivätyssä      
liputusilmoituksessa tarkoitetun osakeswapsopimuksen, joka koskee 100.000:ta  
Sampo Oyj:n A-sarjan osaketta.                         

Näin ollen Exista hf.:n konserniyhtiöiden yhteenlaskettu nykyinen ja tuleva   
omistusosuus Sampo Oyj:n osakkeista laskee alle 20 prosentin, mutta nykyinen  
omistusosuus säilyy 19,98 prosentissa kaikista osakkeista ja 19,82 prosentissa 
Sampo Oyj:n äänimäärästä, mikä on asianomaisten valvontaviranomaisten, mukaan  
luettuna Vakuutusvalvontaviraston, aiemmin hyväksymä omistusosuus.       

3. Liiketoimien päivämäärä                           

15.5.2008                                    

4. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Sampo Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden   
lukumäärästä                                  

Sampo Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen
Exista hf.:n konserniyhtiöiden kokonaisomistusosuus Sampo Oyj:ssä on seuraava: 

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakelaji    | Osakkeiden    | Osuus kaikista  | Osuus kaikista  |
|         | lukumäärä     | osakkeista    | äänistä      |
--------------------------------------------------------------------------------
| A-sarja     | 114.257.867    | 19,98 %      | 19,82 %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| B-sarja     | -         | -         | -         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     | 114.257.867    | 19,98 %      | 19,82 %      |
--------------------------------------------------------------------------------

Omien osakkeiden mitätöinnin rekisteröinnin jälkeen Sampo Oyj:n osakepääoma   
koostuu yhteensä 571.815.890 osakkeesta (570.615.890:stä A-sarjan osakkeesta ja 
1.200.000:sta B-sarjan osakkeesta), joiden tuottama äänimäärä on yhteensä    
576.615.890.                                  

5. Osakkeenomistajan täydellinen nimi ja rekisteritunnus            

Täydellinen nimi: Exista hf.                          

Exista hf. on rekisteröity Islannin yhtiörekisterissä rekisterinumerolla    
610601-2350.                                  

Exista hf.:n osoite on Ármúli 3, 108 Reykjavik, Islanti.            

Exista hf.:n osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX      
Pohjoismainen Pörssi Islannin päälistalle.                   

Yhteyshenkilö:                                 

Sigurdur Nordal                                 
Managing Director                                
Group Communications                              
Exista hf.                                   
Ármúli 3,IS-108 Reykjavík                            
Puhelin:+354 550 8620                              
Faksi:+354 550 8699                               
Sähköposti:ir@exista.com                            

6. Osakkeenomistajan omistusosuuteen luettavia osakkeita omistavien       
tytäryhtiöiden täydelliset nimet ja rekisteritunnukset sekä peruste sille, että 
osakkeet luetaan omistusosuuteen                        

Exista hf. omistaa Sampo Oyj:n osakkeet tytäryhtiöidensä kautta. Nämä      
tytäryhtiöt ovat Exista hf.:n määräysvallassa arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 
§:ssä tarkoitetulla tavalla.                          

Tytäryhtiöiden täydelliset nimet ja rekisteritunnukset ovat seuraavat:     

--------------------------------------------------------------------------------
| Nimi                 | Rekisteritunnus            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exafin B.V.             | 34229055, Amsterdamin kauppakamarin  |
|                   | ylläpitämä kaupparekisteri      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exista B.V.             | 34221959, Amsterdamin kauppakamarin  |
|                   | ylläpitämä kaupparekisteri      |
--------------------------------------------------------------------------------

7. Omistusosuuden jakautuminen Exista hf.:n ja tytäryhtiöiden kesken      

Exista B.V., Exista Trading ehf. ja Vátryggingafélag Íslands hf. ovat myyneet  
yhteensä 1.350.000 Sampo Oyj:n A-sarjan osaketta, ja Exista Trading ehf. on   
päättänyt Exista hf.:n 11.2.2008 päivätyssä liputusilmoituksessa tarkoitetun  
osakeswapsopimuksen, joka koskee 100.000:ta Sampo Oyj:n A-sarjan osaketta. Näin 
ollen Sampo Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinnin rekisteröinnin 
jälkeen Exista hf.:n konserniyhtiöiden omistus Sampo Oyj:ssä jakautuu      
seuraavasti:                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|         | Osakelaji  | Osakkeiden | Osuus kaikista | Osuus    |
|         |       | lukumäärä  | osakkeista   | kaikista   |
|         |       |       |        | äänistä   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exafin B.V.   |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | A-sarja   | 90.074.668 | 15,75 %    | 15,62 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | B-sarja   | -      | -       | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Yhteensä   | 90.074.668 | 15,75 %    | 15,62 %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Exista B.V.   |       |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | A-sarja   | 24.183.199 | 4,23 %     | 4,19 %    |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | B-sarja   | -      | -       | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Yhteensä   | 24.183.199 | 4,23 %     | 4,19 %    |
--------------------------------------------------------------------------------

8. Niiden määräysvallassa olevien yhtiöiden ketju, joiden kautta Sampo Oyj:n  
osakkeita ja ääniä hallitaan                          

Exafin B.V. on Exista hf.:n täysin omistama tytäryhtiö.             

Exista hf. omistaa 100 prosenttia Exista Holdings B.V.:n osakkeista, joka    
puolestaan omistaa 100 prosenttia Exista B.V.:n osakkeista.           ___________________________                           
Pekka Jaatinen, asianajaja                           
Exista hf.:n puolesta