Sensys Traffic får ny stororder från Dubai värd 60 miljoner kronor

Sensys har idag erhållit en order från Beams Trading i Dubai värd 60 miljoner
kronor för leverans av trafiksäkerhetssystem för hastighets- och
trafikljusövervakning till Polisen i Dubai. Ordern omfattar den första fasen av
tre i ett projekt. De övriga två faserna i projektet har samma storleksordning. 

”Ordern är ytterligare ett bevis på vår allt starkare position i Dubai och
Mellanöstern som helhet! Den är ett erkännande av att vår teknik med målföljande
radar har klara fördelar över konventionell teknik.” säger Johan Frilund, VD för
Sensys Traffic AB.

Leveranserna till Dubai beräknas ske under fjärde kvarttalet 2008 och innebär
att Sensys i slutet av 2008 kommer att ha en installerad bas i Dubai på över 500
system.

Sensys har tidigare i år erhållit ordrar för leverans till Saudiarabien och
Sverige.  Vidare deltar Sensys i ytterligare ett antal stora upphandlingar,
projekt med upphandlingstider på ett till två år.


För mer information:

Johan Frilund, VD. Mobil: 073-274 28 23 
E-post: johan.frilund@sensys.se		
www.sensystraffic.se