den 18. september 2008: 76,54

Print
| Source: Access Stratego A/S
Indre værdi den 18. september 2008: 76,54