HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8LNOKEW13T UPPHÖR   
HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS    MEDDELANDE     18.09.08        


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS MARKET-MAKING FÖR WARRANTEN 8LNOKEW13T UPPHÖR   

Market-makingen för följande turbowarrant emitterad av Handelsbanken Capital  
Markets upphör då priset för detunderliggande instrumentet når knock-out nivån. 
Market-makingen upphör omedelbart och turbowarranten handelsstoppas.      

Handelsstoppet berör följande turbowarrant:                   

Börskod:        8LNOKEW13T                        
Lösenpris:       13.0                           
Barriärnivå:      13.5                           
Multiplikator:     5.0                           
Turbowarranttyp:    Köp                           
Lösendeförfarande:   Kontant slutavräkning                  
ISIN-kod:       FI0009650253                       
Sista handelsdag:   19.12.08                         

Handelsbanken Capital Markets                          

Juha Kolehmainen     Antti Heinonen                     

Tillägsinformation                               
+46 (0)8 701 83 69