Spar Nord FormueInvest A/S, indre værdi er den 18. september 2008 beregnet til
kr. 78,70