Traction har onsdagen den 19 november 2008 köpt 239.046 B-aktier i
Duroc. Tillsammans med tidigare innehav uppgår Tractions ägande i
Duroc till 125.000 A-aktier och 1.475.696
B-aktier vilket motsvarar 21,8% av kapitalet och 26,0% av rösterna.

Stockholm den 20 november 2008

Petter Stillström

VD AB Traction

Telefon 08-506 289 00