Selskabsmeddelelse nr. 3 - 2018

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med IR Vækstlande A/S aktier.

Hermed indberettes nedenstående oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier:

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Danshirt Holding Aps cvr 10399785
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel CEO IR Vækstlande A/S, Direktør i FMS InvesteringsRådgivning A/S.

René Krogh Andersen
b) Første indberetning/Ændring Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn IR Vækstlande A/S
b) LEI-kode 213800MD4NIQD1LADT58
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) ISIN kode DK0060642213
b) Transaktionens art Køb
c) Pris(er) og mængde(r) 42 stk. á dkk. 11.856,- i alt. dkk. 497.952,-
e)
  • Dato for transaktionen
2018.04.16, 16.05.00
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen  MIC kode: DCSE

Kontakt
René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

Selskabsmeddelelse nr. 3 - 2018                                                        17.04.2018                                       Side 1 af 1