Selskabsmeddelelse
31. maj 2018

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION


NeuroSearch A/S ("NeuroSearch") har i dag modtaget meddelelse fra Nordic Transport Group Holding A/S ("NTG Holding") om, at NTG Holding har besluttet at fremsætte et frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch om at erhverve den samlede aktiekapital i NeuroSearch mod et kontant vederlag på DKK 4,45 pr. aktie á nominelt DKK 1,00 ("Tilbuddet").

Der henvises til NTG Holdings meddelelse offentliggjort dags dato for yderligere detaljer (vedlagt).

NTG Holding skal offentliggøre et tilbudsdokument inden fire uger efter dags dato, og NeuroSearchs bestyrelse vil herefter drøfte Tilbuddet og, i henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud, udsende en redegørelse med fordele og ulemper ved Tilbuddet. Bestyrelsen anbefaler NeuroSearchs aktionærer at afvente denne redegørelse, før de eventuelt accepterer Tilbuddet.

Bestyrelsen gør endvidere opmærksom på, at tilbudsperioden for det betingede, frivillige offentlige overtagelsestilbud fremsat af Gefion Group Investments A/S ("Gefion"), jf. meddelelse af 25. maj 2018 (nr. 10 - 18), (det "Oprindelige Tilbud") automatisk forlænges til udløbet af tilbudsperioden på Tilbuddet, medmindre Gefion tilbagekalder det Oprindelige Tilbud. Den automatiske forlængelse af tilbudsperioden for det Oprindelige Tilbud eller tilbagekaldelsen af det Oprindelige Tilbud skal offentliggøres i henhold til § 20 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud. Aktionærer, der har accepteret det Oprindelige Tilbud kan i henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud i 3 hverdage efter offentliggørelse af NTG Holdings tilbudsdokument tilbagekalde deres accept af det Oprindelige Tilbud.


Kontaktperson
Allan Andersen, Adm. direktør, mobil 4016 3864.

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Denne meddelelse henvender sig ikke til aktionærer i NeuroSearch, hvis deltagelse i Tilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre aktiviteter, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Tilbuddet er ikke fremsat og vil ikke blive fremsat hverken direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse eller noget andet dokument, der henviser til Tilbuddet, forventes og forudsættes af egen drift at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af et af Finanstilsynet godkendt Tilbudsdokument, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. NeuroSearchs aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet og tilhørende dokumenter, da de vil indeholde vigtige oplysninger.


Vedhæftede filer