Selskabsmeddelelse
2. juli 2018

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Med henvisning til NeuroSearch A/S' ("NeuroSearch") (a) meddelelse af 25. maj 2018 (nr. 10 - 18) om offentliggørelse af tilbudsdokumentet vedrørende det betingede, frivillige offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch fremsat af Gefion Group Investments A/S og meddelelse af 25. juni 2018 (nr. 13 - 18) vedrørende et tillæg til førnævnte tilbudsdokument (samlet "Gefions Tilbud") samt (b) meddelelse af 20. juni 2018 (nr. 12 - 18) om offentliggørelse af tilbudsdokumentet vedrørende det frivillige offentlige overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch fremsat af Nordic Transport Group Holding A/S ("NTG Holdings Tilbud" og sammen med Gefions Tilbud "Tilbuddene"), offentliggør NeuroSearch i dag bestyrelsens redegørelse i henhold til § 22 i bekendtgørelse nr. 1171/2017 om overtagelsestilbud.

Redegørelsen er en samlet redegørelse vedrørende begge Tilbud. Bestyrelsen opfordrer aktionærerne til at læse redegørelsen i sin helhed, før de vælger at acceptere eller undlader at acceptere et af Tilbuddene.

Bestyrelsens redegørelse er vedlagt denne meddelelse.

Kontaktperson
Allan Andersen, Adm. direktør, mobil 4016 3864.

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.

Denne meddelelse henvender sig ikke til aktionærer i NeuroSearch, hvis deltagelse i nogle af Tilbuddene kræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre aktiviteter, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Tilbuddene er ikke fremsat og vil ikke blive fremsat hverken direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af Tilbuddene eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne meddelelse eller noget andet dokument, der henviser til Tilbuddene, forventes og forudsættes af egen drift at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddene eller i øvrigt. Tilbuddene fremsættes udelukkende på baggrund af nogle af Finanstilsynet godkendte tilbudsdokumenter, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddene, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddene kan accepteres. NeuroSearchs aktionærer anbefales at læse tilbudsdokumenterne og tilhørende dokumenter, da de vil indeholde vigtige oplysninger.

Meddelelse til amerikanske aktionærer vedrørende Gefions Tilbud:
Gefions Tilbud er underlagt dansk ret. Gefions Tilbud vedrører værdipapirer i et dansk selskab og er underlagt oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk ret, som på væsentlige områder kan være forskellige fra reglerne i USA.

Gefions Tilbud fremsættes i USA i henhold til Section 14(e) i og Regulation 14E bekendtgjort i U.S. Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer (“Exchange Act”) med forbehold for de undtagelser, der fremgår af Rule 14d-1(d) i Exchange Act og generelt i henhold til danske lovkrav. Gefions Tilbud er ikke underlagt Section 14(d)(1) eller Regulation 14D bekendtgjort i Exchange Act. NeuroSearch er ikke underlagt periodiske rapporteringskrav i henhold til Exchange Act og skal ikke indsende og indsender ikke rapporter til United States of America Securities and Exchange Commission i henhold hertil.

Personer, der er hjemmehørende i USA, skal være opmærksomme på, at denne meddelelse og tilbudsdokumentet og alle øvrige dokumenter vedrørende Gefions Tilbud er blevet udarbejdet i overensstemmelse med danske standarder for indhold og udformning, der kan være forskellige fra de standarder, der anvendes i USA. Fremgangsmåden for accept af at sælge værdipapirer og afvikling af det vederlag, der skal betales til hver enkelt aktionær i NeuroSearch, der accepterer Gefions Tilbud, sker i henhold til gældende danske regler, der kan være forskellige fra de regler og fremgangsmåder, der er gældende for et købstilbud vedrørende værdipapirerne i et amerikansk indregistreret selskab, særligt for så vidt angår tilbagekaldelsesret, tidsplan for Gefions Tilbud, afviklingsprocedurer og betalingstidspunkt for værdipapirerne.

Det kan være vanskeligt for NeuroSearch’s aktionærer at håndhæve deres rettigheder og eventuelle krav, de måtte have i medfør af den amerikanske føderale værdipapirlovgivning, idet Gefion Group Investments A/S ("Tilbudsgiver") samt NeuroSearch befinder sig i ikke-amerikanske jurisdiktioner, og nogle af eller alle deres respektive bestyrelses- og direktionsmedlemmer kan være hjemmehørende i ikke-amerikanske jurisdiktioner. NeuroSearch’s aktionærer vil muligvis ikke kunne anlægge sag mod Tilbudsgiver eller NeuroSearch og/eller deres respektive bestyrelses- eller direktionsmedlemmer ved en ikke-amerikansk domstol for overtrædelse af amerikansk værdipapirlovgivning. Det kan desuden være vanskeligt at få Tilbudsgiver og NeuroSearch og deres respektive tilknyttede selskaber til at underkaste sig en kendelse afsagt af en amerikansk domstol.

Vedhæftede filer