Fondsbørsmeddelelse 1/2019

Djurslands Bank forventer et resultat før skat for 2018 på 83-87 mio. kr.

Ved aflæggelsen af regnskabet efter 3. kvartal 2018 var forventningen for året et resultat
før skat på 90-105 mio. kr. Det blev dog præciseret, at banken forventede et resultat i
den nedre del af intervallet, hvilket skyldtes en forventet ekstraordinær udfakturering af
it-omkostninger fra bankens it-central, Bankdata, på ca. 17 mio. kr., hvoraf halvdelen af
beløbet forventedes aktiveret til senere afskrivning.

Banken har nu valgt at udgiftsføre hele den ekstraordinære it-omkostning i 2018, hvilket
øger den forventede omkostning i 2018, men tilsvarende reducerer afskrivningerne de
kommende år.

Banken offentliggør årsrapporten for 2018 den 6. februar 2019.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Lars Møller Kristensen
Bankdirektør


Vedhæftet fil